M3创意园
              电话:郑先生 18922312018
        地址:广州市白云区尖彭路南面02号
M+创工场
                     电话:020-85806253
 地址:广州市海珠区新港东路黄埔村北码头28号
M+集创空间
                    电话:020-85806253
 地址:广州市海珠区新港东路黄埔村北码头28号
M+产业小镇
                   电话:0757-82584448
   地址:佛山市禅城区兴华路25号M+产业小镇
M+产业园
              电话:钟先生 15800021434
          地址: 广州市黄埔区茅岗路268号
.

扫描二维码分享到微信